Sadevee-ja drenaažisüsteemides kasutatavad tagasilöögiklapid takistavad vee tõusu liigvee korral