Hülsstorude ja trassitorude vahelise ava sulgemiseks sobivad otsatihendid Integra N ja U. 

Seinast läbiva toru tihendamiseks on otstarbekas kasutada Integra Link, GP või WGC tihendeid. Valikus on veel palju teisigi lahendusi