Nii maa-alused kui maapealsed tuletõrje hüdrandid.