25.05.2018

 

Täname, et tunnete huvi meie toodete vastu. Meie toodete ostu korral kehtivad käesolevad üldtingimused.

 

1. Müüja ja müügitingimused

1.1 Toodete müüja on AS Industek, registrikood 10379035, asukoht Pärnu mnt 139e, 11317, tel. +372 6662800, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. , veebileht www.industek.ee (“Industek” või “meie”).

1.2 Ostja on klient (“ostja” või “klient”), kes tunneb huvi meie toodete vastu ning sooritab nende ostu.

1.3 Meie tooted on meie poolt müüdavad ja vahendatavad tooted, mille kohta on avaldatud teave meie veebilehel, kaupluses, kontoris ja toodete kataloogides ning meie poolt seoses toodete paigaldamisega osutatavad või vahendatavad teenused.

1.4 Meie toodete ostmine on võimalik meie kauplusest ja kontorist. Toodete müügilepingule kehtivad käesolevad müügilepingu üldtingimused (“müügitingimused”), mis on müügilepingu osaks. Müügileping on kehtiv kuni garantiiperioodi lõppemiseni.

1.5 Palun tutvuge meie toodete ostu sooritamisel müügitingimustega, mis on avaldatud meie veebilehel. Juhul, kui klient ei esita meile müügilepingu kohta küsimusi, arvestame, et ta on lepingutingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõus. Juhul, kui kliendil ei ole võimalik lepingutingimustega tutvuda, ta ei saa nendest aru või ei ole nendega nõus, palume sellest enne ostu sooritamist või hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu sooritamist meile meie veebilehel olevatel kontaktidel teada anda.

 

2. Päringud ja pakkumised

2.1 Meie toodete kohta on võimalik teavet saada meie kauplusest, kontorist, veebilehelt ja päringu saatmisega veebilehe päringuvormi kaudu.

2.2 Vastame päringule esimesel võimalusel ja esitame toote pakkumise juhul, kui seda soovisite ja meil on võimalik pakkumine esitada.

2.3 Päringute vastuvõtmiseks ja neile vastamiseks peame töötlema isikuandmeid, mida Teilt päringuvormil küsime. Töötleme päringu saatja ja kliendi isikuandmeid üksnes päringutele vastamiseks. müügilepingu täitmiseks ja teenuste vahendamiseks vastavalt isikuandmete töötlemise teabele (p 8) ja veebilehel avaldatud privaatsuspoliitikale. Müügilepingu sõlmimisega nõustub klient või klienti esindav isik oma isikuandmete töötlemisega ulatuses, mis on meile vajalik müügilepingu täitmiseks ja müügitingimustega ettenähtud tegevuste sooritamiseks.

 

3. Toote ostmine

3.1 Toote omandiõigus läheb ostjale üle pärast toote eest täielikku tasumist.

3.2 Toote juhusliku hävimise riisiko läheb Industekilt ostjale üle toote üleandmisel.

3.2 Juhul, kui pakume ostjale ka toote paigaldamist ja transporti, siis on tegemist meie poolt vahendatava teenusega ning selle kvaliteedi ja tellimuse nõuetekohase täitmise eest me ei vastuta.

3.3 Tellitavad tooted anname ostjale üle esimesel võimalusel pärast nende kätte saamist.

3.4 Juhul, kui ostja ei ole saanud toote kasutusjuhendit, on ta kohustatud seda Industekilt ise hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul pärast ostu sooritamist küsima.

 

4. Toote eest tasumine

4.1 Ostja on kohustatud toote eest tasuma vastavalt meie poolt väljastatud arve tingimustele ja arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Toote transpordi ja paigalduse eest tuleb tasuda eraldi, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

4.3 Tasumisega viivitamisel on ostja kohustatud tasuma viivist 0,2% tasumata summast päevas vastavalt meie poolt esitatud nõudele.

 

5. Toote garantii

5.1 Tootel on tootjagarantii, kui see on märgitud tootedokumentidel. Garantiitingimused tulenevad tootedokumentidest.

5.2 Industek ei anna tootele garantiid, kuid edastab toote puuduste ilmnemisel garantiist tulenevad nõuded tootjale.

5.3 Industek ei vastuta toote puuduste eest, kui need ei ole põhjustatud temast tulenevatest asjaoludest (nt Industeki laos hoiustamisel tekkinud kahjud, mille eest Industek vastutab).

5.4 Juhul, kui tootele on vajalik garantiiremont, abistab Industek selle korraldamisel.

5.5 Juhul, kui tootel ilmnevad puudused 6 (kuue) kuu jooksul selle ostmisest ning tarbija esitab Industekile nõude puuduste kõrvaldamiseks või toote ümbervahetamiseks, selgitatakse välja toote puuduste põhjused. Juhul, kui tootjast või Industekist põhjustatud puudus leiab sõltumatu asjatundja poolt kinnitust, lepivad Industek, tootja ja ostja kokku toote parandamise tingimused. Toode kuulub ümbervahetamisele juhul, kui toodet parandada ei ole võimalik.

 

6. Müügilepingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus müügilepingust toote puuduste korral kuni garantiiperioodi lõppemiseni taganeda, kui on tõendatud, et puudused on tingitud tootjast või Industekist ning toote remont või parandamine ei ole õnnestunud. Taganemisega seotud kulud jäävad ostja kanda. Garantiiperioodi määrab tootja ja see on märgitud toote dokumentidel. Industekil on õigus tellida toote puuduste kindlaks tegemiseks ekspertiis ning ostjal on kohustus teha ekspertiis võimalikuks. Toote puuduste põhjustamine tootjast või Industekist tehakse kindlaks ekspertiisiga. Eksperdiks võib olla sõltumatu asjatundja. Ekspertiisi kulud kannab pool, kes ekspertiisi taotles. Industekil on õigus ekspertiisist keelduda, kui on ilmne, et toote puudused ei ole põhjustatud tootjast ega temast, vaid toote ebaõigest kasutamisest. Nimetatud juhul peab toote puuduste põhjused tõendama ostja.

6.2 Industekil on õigus müügilepingust taganeda, kui ostja on viivitanud toote eest tasumisega üle 30 (kolmekümne) päeva. Nimetatud juhul on ostja kohustatud toote Industekile tagastama.

 

7. Lahkarvamuste lahendamine

7.1 Ostjal on õigus pöörduda pretensioonide korral Industeki poole kirjalikult veebilehel nimetatud e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. . Industek teatab ostjale, millal pretensioon läbi vaadatakse ning annab ostjale vastuse.

7.2 Lahkkarvamused lahendatakse heas usus läbirääkimiste teel.

7.3 Juhul, kui vaidlusi ei ole võimalik rahumeelselt lahendada, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni (www.tarbijakaitseamet.ee) või kohtu (www.kohus.ee) poole.

 

8. Teave isikuandmete töötlemise kohta

8.1 Isikuandmete töötleja on AS Industek.

    1. Isikuandmete töötlemise eesmärk: töötleme isikuandmeid selleks, et müüa ja vahendada klientidele

tooteid ja teenuseid.

8.3 Isikuandmete kogumisel piirdume vähimaga. Töötleme isikuandmeid lepingu täitmiseks ja isiku nõusoleku alusel. Pärast lepingu lõppemist töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel. Töötleme isikuandmeid ka klienditeeninduse kvaliteedi hindamiseks, turunduspakkumiste tegemiseks ja statistilisteks analüüsideks.

    1. Isikuandmete allikad: isikuandmeid saame ainult otse kliendilt

    2. Kliendi õigused: saada infot, milliseid isikuandmeid me tema kohta töötleme, nõuda isikuandmete

parandamist ja ajakohastamist, nõuda isikuandmete kustutamist, isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta, otseturunduspakkumiste esitamiseks antud nõusolek tagasi võtta, nõuda, et tema suhtes ei tehtaks automatiseeritud andmetöötlusel põhinevaid otsuseid, saada muud õigusaktidega ettenähtud teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

    1. Hoiame isikuandmeid konfidentsiaalsena.

8.7 Avaldame isikuandmeid õigusaktidega ettenähtud juhtudel (nt uurimisorganitele).

8.8 Kliendi nõusolekul ja taotlusel edastame isikuandmeid kolmandale isikule – teenusepakkujale teenuste osutamiseks (nt transpordi ja paigaldusteenus jms) ning tootjale ja toodete vahendajale.

8.9 Edastame isikuandmeid volitatud töötlejatele, koostööpartneritele, audiitorile, õigusteenusepakkujale jms

8.10 Säilitame isikuandmeid kliendiga sõlmitud lepingu lõppemiseni ja pärast seda seni kuni lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.