Märg- või kuivpaigaldusega reoveepumbad on sobivad dreeni-, heit- või reovee pumpamiseks.