Üheastmelised konsool- ja vahepumbad sobivad peamiselt puhaste ja kergelt reostatud vedelike pumpamiseks. Selliste pumpade kasutusalad on veevarustus ja veetöötlus, toiduaine-, keemia- ja paberitööstus, kaugküte, jahutus, energeetika ja tuletõrje.