Tööstusprotsessides kasutatavad reguleer-, ohutus- vms. ventiilid.